KO VEČ NE ZMOREMO VSEGA SAMI…

 

Leta prinesejo svoje pravijo. Ko ugotovimo, da težko zmoremo gospodinjska opravila, higieno, kuhanje, so postopoma potrebne zunanje pomoči, ali pa je potrebna oziroma zaželena namestitev v dom upokojencev. Pripravili smo nekaj informacij, ki vam bodo morda v pomoč.

POMOČ NA DOMU

Pomoč na domu, nega na domu, pomoč v gospodinjstvu je organizirana tudi preko Zavoda Pristan. Namenjena je upravičencem, z zagotovljenimi bivalnimi in drugimi pogoji za življenje v svojem bivalnem okolju, pa zaradi starosti ali hude invalidnosti, ki oskrbe in nege ne zmorejo več sami. Osebe stare nad 65 let, ki za popolnoma samostojno življenje teh opravil zaradi starosti ne zmorejo več, osebe s statusom invalida (po oceni komisije), druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči, kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja (po oceni CSD), hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem razvoju ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva. Vsak uporabnik je upravičen do 20 ur pomoči na teden (največ do 4 ure dnevno).

Pomoč je plačljiva po trenutno veljavnem ceniku. Dodatne informacije so dosegljive na kontaktih, v času uradnih ur: info@pristan.si, tel. 01 547 95 79, 031 702 698

Pomoč na domu nudi tudi dom Dom Tisje (Vir: http://www.dom-tisje.com/pomoc-na-domu-storitve-za-zunanje-uporabnike/cenik/)

HRANA NA DOM

Dom Tisje omogoča kosilo v svojih prostorih ali pa z dostavo kosil na dom (do 5km) po veljavnem ceniku. Naročanje na tel št. 01/ 890-01- 06 ali 01/ 890-01-07.

Zavod Pristan dostavlja kosila vsak dan tudi do več kot 5 km oddaljenosti.

Vir: http://www.pristan.si/pomoc-druzini-na-domu/litija/,

 http://www.dom-tisje.com/enota-litija/

PREVOZI SOPOTNIK:

Občina Litija je skupaj z Občino Šmartno pri Litiji  vključena v projekt  brezplačnih prevozov za starejše. Za  pomoč  starostnikom za vsakodnevno pomoč pri opravkih do zdravnika ali v trgovino in hkrati nuditi spremstvo. Prevoz je brezplačen, namenjen upokojencem, starim nad 60 let. Tel. št.: 041 448 822 (Vir. https://www.litija.si/objava/186981)

SPREJEM V INSTITUCIOALNO VASRTVO (Dom upokojencev)

Dom Tisje Litija je enota matičnega doma, ki je začela z delovanjem v letu 2015. Kapaciteta je 91 namestitvenih mest. Polovica teh je enoposteljnih sob, polovica dvoposteljnih. Ima oblikovane gospodinjske skupine, ki delujejo kot družinske skupnosti. Poskrbljeno je za oskrbo in zdravstvene storitve z ustreznim strokovnim kadrom, tudi v sodelovanju z ZD Litija. Pravico do institucionalnega varstva ima oseba s 65. letom starosti, če je potrebno, glede na razmere, pa že prej. V Občini Litija je enota Šmelc, v Občini Šmartno pri Litiji je Dom Tisje v Črnem Potoku. Sprejem v dom poteka v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur.l. RS št. 38/2004, 23/ 2006 in 42/2007).

Na spletni strani, na primer, http://www.dom-tisje.com/enota-litija/, poiščemo obrazec Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo, ki ga izpolnimo. Priloga je zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju in Izjava osebe, ki bo, če je potrebno, (do) plačevala storitev. Izpolnjen obrazec s prilogami pošljemo na naslov izbrane institucije. Doplačila so odvisna od prejemkov uporabnika in od odobrenih socialnih transferjev.

O sprejemu odloča Komisija za sprejem, odpust in premestitev. Več o tem na spletni strani http://www.dom-tisje.com/sprejem-v-dom/

V Občini Litija je čakalna doba za obe enoti. Za pare je kasneje tudi možnost združitve, če gre eden od obeh prej v dom. Omogočeno je tudi počitniško varstvo oseb, če so na razpolago proste kapacitete. Na vrstni red lahko vpliva zdravstveno stanje, socialne razmere, po presoji strokovnjakov.

Zakaj moramo čakati na vrsto za sprejem? Ker so vse kapacitete zapolnjene. Sprostijo se le redko z odhodom uporabnika v domačo oskrbo, navadno pa se sprostijo zaradi smrti uporabnikov. Ko prejmete obvestilo o sprejemu, imate navadno 3 dni časa, da se odločite za vselitev. V kolikor želite v ta dom kdaj kasneje, imate pravico ponovno izpolniti vlogo, ki gre na konec čakalne vrste. Glede doplačil, če so pokojnine prenizke, lahko poiščete pomoč na pristojnemu Centru za socialno delo, ki na podlagi vaše vloge presodi, ali vam pripada dodatek za pomoč in postrežbo in vodi postopke glede doplačil svojcev oz. občine. Glede na dolge čakalne dobe, da imate večjo možnost sprejema v dom, je priporočljivo vložiti prošnjo še v kakšen dom, predvsem s krajšo čakalno dobo. V primeru, da ste sprejeti v dom, je priporočljivo, da ostale domove obvestite, da sprejem ni več aktualen, oz. podate prošnjo za premestitev v izbrani dom.

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
08 381 81 63
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
2332813

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe