PROGRAM ZA LETO 2023

KOMISIJA ZA ORGANIZACIJSKO KADROVSKA VPRAŠANJA TER PRIZNANJA

Naloga komisije je, da spremlja kadrovsko problematiko društva in pripravlja kandidate za vodilne funkcije, organe in delovna telesa društva ter vodi postopke za redne in morebitne nadomestne volitve funkcionarjev in organov društva.

Člane društva bomo tudi v bodoče spodbujali k vključevanju v aktivnosti, ki jih društvo izvaja.

V skladu s Pravilnikoma o priznanjih DU Litija in ZDUS, bomo nadaljevali s pripravo predlogov za priznanja prizadevnim članom in članicam društva.

Naloga komisije je tudi obveščanje članov na oglasni deski in v glasilu Občan.

Članarina v letu 2023 bo 13,00 EUR, ki jo je potrebno poravnati do konca aprila.          

                              Milena Urbič, predsednica komisije

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
01 89 83 923
0590 32 106
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
2117365

© 2010-2022 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe