Dobrodošli

Predstavitev Društva upokojencev Litija

Društvo upokojencev Litija je bilo ustanovljeno leta l951.

Je splošna dobrodelna in humanitarna organizacija, ki se zavzema za pravice in interese upokojencev in drugih starejših ljudi, za učinkovito reševanje socialnih vprašanj in za dvig kvalitete njihovega življenja. Poleg tega navaja člane k aktivnemu življenju in delovanju, spoznavanju naravnih in kulturnih lepot, kulturno umetniškim in športno rekreativnim dejavnostim. Opravlja še druge dejavnosti za zdravo, smotrno in aktivno izrabo prostega časa upokojencev.
Društvo je v svoj logotip vključilo »štirno« kot starodavni litijski simbol, vodo kot vir življenja in objekt, ki stoji v ulici društva.
Društvo ima naslednje splošne akte: Pravila o delovanju društva, Pravilnik o priznanjih, Pravilnik o praporu, Pravilnik o računovodstvu, ter Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov v društvu, Pravilnik o odbiranju dokumentarnega gradiva.

V letu 2017 je društvo pridobilo odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o statusu humanitarne dejavnosti. Na podlagi naše vloge nam je isto ministrstvo leta 2018 podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva.

Najvišji organ društva je zbor članov. Volilni zbor za skliče vsaka štiri leta, vsako leto pa letni zbor članov.
Najvišji organ društva med zboroma članov je  upravni odbor.

Za mandatno obdobje 2022 do 2028 so člani društva na volilnem zboru članov, dne 4.4.2022, izvolili naslednji upravni odbor:

 

1. Irena Kramar       predsednica društva
2. Vida Vukovič        podpredsednica društva
3. Milena Urbič,       tajnica društva
4. Marjana Kolar     za področje sociale in ustvarjalnih delavnic
5. Borut Eltrin,         za športno dejavnost
6. Ivan Simonič        za izletništvo in druženje
7. Nuša Rozman      za planinarjenje in pohodništvo
8. Milena Urbič za področje kadrovskih, organizacijskih zadev in priznanj
9. Iva Slabe               članica UO

Izvolili so tudi Nadzorni odbor in Častno razsodišče.

S stalnimi aktivnostmi za sprejem novih članov društvo vzdržuje stabilno število članov, na dan 31.12.2021 je imelo društvo 685 članov, od tega 190 moških in 495 žensk
Društvo je povezano v Zvezo društev upokojencev Slovenije in v Zasavsko pokrajinsko zvezo DU. Prijateljsko sodeluje z DU Tabor Maribor. Članarina društva je 12 evrov, članarina Vzajemne samopomoči je 12 evrov. S članarino krije društvo stroške dejavnosti društva in vzdržuje lastne poslovne prostore, za izvajanje dejavnosti sociale, kulture in športa dobi tudi dotacijo Občine Litija. V teh prostorih je sedež društva s pisarno za stike s člani, čajna kuhinja in sejna soba, kjer potekajo številne dejavnosti društva: seje upravnega odbora in sekcij, druženje obeh pogovornih skupin članov, pevske vaje obeh zborov, učenje citer in vadba orkestra, druženje literarne skupine, ustvarjalne delavnice in razstave, šahovska skupina,  merjenje krvnega tlaka, holesterola in sladkorja, ter še številne druge dejavnosti.

Dejavnost društva temelji na prostovoljstvu, zato funkcionarji, člani upravnega odbora in številni drugi člani društva opravijo veliko prostovoljnega dela.
Društvo se stalno prizadeva ponuditi članom različne aktivnosti. Na socialnem področju je odmevno izvajanje projekta ZDUS Starejši za starejše za boljšo starost doma in delovanje obeh pogovornih skupin. Posebna pozornost in skrb poteka tudi za starejše člane in njihovo družabno življenje in reševanje njihovih težav. Zelo pestre so že utečene dejavnosti v pohodniško planinski sekciji, ki s prenovljenim programom ponuja tudi lažje pohode za širši krog članov. Sekcija za organiziranje izletov in srečanj pripravlja zanimive izlete in različna druženja. V športni sekciji lahko  člani vadijo in tekmujejo v sedmih športnih panogah, predvsem v okviru društev Zasavske pokrajinske zveze. Za ljubitelje petja delujeta Mešani pevski zbor in Ženski pevski zbor »Mavrica«, ki z nastopi popestrita številne prireditve in organizirata samostojne koncerte, nastopata tudi na regijski prireditvi. V društvu poteka učenje citer in citrarski orkester. Že dvanajsto sezono pa deluje tudi literarna skupina, v kateri udeleženci snujejo kratko prozo in poezijo, pripravljajo proslave in literarne večere,  skupaj s Knjižnico Litija organizirajo branje za Bralno značko za odrasle.  Stalna dejavnost društva so že več let tudi zanimive ustvarjalne delavnice, v katerih se člani družijo, ustvarjajo zanimive izdelke in voščilnice, ter pridobivajo nova znanja.

Poteka tudi medgeneracijsko sodelovanje s predšolsko in šolsko mladino. Zaradi številnih dejavnosti, ki jih organizira društvo, smo že petnajsto leto uspeli na javnem razpisu za izbor programov javnih del in pridobili delavko na javnih delih za pomoč pri organizaciji starejših, kar pripomore k razširitvi in kvalitetnejšemu poteku dejavnosti društva.  

Možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa starejših je v okviru dejavnosti društva veliko. Pridružite se nam, tako pri organiziranju dela in udeležbi, zakaj bi samevali doma, če je v družbi sovrstnikov življenje lepše in pestrejše.

 

URADNE URE:
JANUAR, FEBRUAR, MAREC, APRIL, MAJ IN DECEMBER: ponedeljek, sreda, petek od 8. do 11. ure
JUNIJ, JULIJ, AVGUST, SEPTEMBER, OKTOBER IN NOVEMBER: ponedeljek in sreda od 8. do 10. ure

Nova tel. številka: 040 983 988

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija


E-mail: info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
08 3818 163
040 983 988

Število ogledov:

1941437

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
08 381 81 63
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
2332815

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe