V LETO 2023 STOPAMO Z OPTIMIZMOM

V LETO 2023 STOPAMO Z OPTIMIZMOM

Spoštovani člani, spet smo na koncu poti še enega leta, v novo stopamo optimistično, z željo, da bomo še naprej skupaj gradili to društvo kakršnega si želimo.

Trudili se bomo za vas, zato smo za vas  pripravili program, v katerem bo vsakdo lahko našel kaj zase. Spet bomo hodili na pohode, izlete, kulturne prireditve, se udeleževali športnih prireditev,  se rekreirali, se družili v ustvarjalnih delavnicah in ustvarjali najrazličnejše izdelke. Obiskovali starejše, jim krajšali čas, kajti   naši cilji so pomagati starejšim in jim omogočiti kvalitetnejše življenje, sledili bomo vašim interesom in potrebam.

 Naj bo naše vodilo v prihodnjem letu, prijazen nasmeh, beseda optimizma in spodbude, stisk roke, ki marsikomu veliko pomeni. Naj nam novo leto prinese čem več lepih druženj. Ostanite zdravi, za boljši jutri,

Irena Kramar, predsednica društva

 

PROGRAM DRUŠTVA ZA LETO 2023

INFORMACIJSKA TOČKA

DU Litija v okviru projekta Informacijska točka izvaja brezplačno posredovanje informacij iz več področij za lažje sprejemanje odločitev starejših v različnih situacijah. Naši prostovoljci bodo pomagali poiskati odgovore ali vas usmeriti na pravi naslov.

Odgovore na posamezna osnovna vprašanja že lahko najdete tudi na spletni strani DU Litija www.dulitija.si v zavihku INFORMACIJSKA TOČKA.

  Borut Eltrin

USPOSABLJANJE ZA UPORABO PAMETNIH NAPRAV

V letu 2023 bomo nadaljevali z usposabljanjem vsestranske uporabe pametnih naprav.

Že v januarju bomo nadaljevali z usposabljanjem uporabe posameznih aplikacij na pametnem telefonu, kasneje pa nadaljevali z drugimi napravami. Poglobili in povečali bomo sodelovanje s Simbiozo.

Cilj je, da se usposobimo za obvladanje koristnih aplikacij, ki jih omogoča moderna tehnologija, da se bomo lažje naročali k zdravniku, pridobivali informacije in podatke preko interneta, se bolje znašli v spletu ter obvladali svojo pametno napravo. Ob zavedanju, da se vsakdo lahko priuči širši uporabi pametnega telefona, bomo povečali krog uporabnikov in se povezali s prostovoljci, ki nam bodo pomagali pri usposabljanju. Pridružite se nam, saj si z večjim znanjem lahko olajšamo vsakodnevno življenje!

  Vida Vukovič, podpredsednica društva

SOCIALNA SEKCIJA

V letu 2023 bomo nadaljevali projekt ZDUS Starejši za starejše. Velika težava v tem projektu je, da nam primanjkuje prostovoljk, saj nas je samo 10 na področju DU Litija, Dole pri Litiji in Polšnika. Prostovoljke obiskujemo starejše nad 69 let. V času epidemije je to delo potekalo tudi na daljavo. Po potrebi se povezujejo s CSD, Domom Tisje in Šmelc, ter zavodom Pristan, RK Litija ( paketi prehrane). Vabljene prostovoljke v našo dejavnost. V lanskem letu smo organizirali v obeh enotah Dan za spremembe in Srečanje starejših nad 80 let v gostilni Kovač.

Družabne igre – v letošnjem letu, smo pričeli z novo dejavnostjo: družabne igre. Tu se družimo ob kartah, dominah, spominu, reševanju križank, sestavljali puzzle in še kaj. Vabljeni!

Stalne dejavnosti:

Obiski članov v obeh enotah – Dom Tisje in Šmelc

Obiski članov ob življenjskih jubilejih nad 80 let

Srečanje starejših nad 80 let v gostilni Kovač

Medgeneracijsko sodelovanje z vrtci in osnovnim šolam v različnih dejavnostih

Merjenje krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v prostorih društva 1 x mesečno, v sodelovanju z RK Litija.

Slovo od umrlih članov z društvenim praporom, izobešeno žalno zastavo ter objava osmrtnice.

Pisanje čestitk vsem nad 80 let in ob okroglih obletnicah. Pišeta jih Marjana Sladič in Milena Urbič.

  Marjana Kolar, vodja socialne sekcije

USTVARJALNE DELAVNICE

Ustvarjalne delavnice načrtujemo v spomladanskem času od druge polovice januarja do aprila in v jesenskem času od sredine septembra do prve polovice decembra. O datumih delavnic in vsebinah bodo člani obveščeni preko oglasne deske, spletne strani in družabnega omrežja Facebook. Nekaj iz vsebine, ki bo dopolnjena v spomladanskem času: izdelava voščilnic (predvsem za potrebe društva), pletenje, kvačkanje, izdelava rož iz različnih materialov, poslikava kozarčkov z barvami za steklo, izdelava daril za različne priložnosti, itd.

Vsako leto v mesecu decembru se nekateri člani/članice ustvarjalnih delavnic po predhodni prijavi KTK ZDUS, kot ljubiteljski mojster/mojstrica ali mentor/mentorica udeležijo rokodelskih delavnic vseslovenskega srečanja ustvarjalcev iz vseh DU v Sloveniji, ki poteka v Hotelu Delfin v Izoli. Pridobljeno znanje potem posredujejo članom DU Litija.

Pridružite se nam s svojimi idejami in željami.

  Helena Čebela, vodja ustvarjalnih delavnic

KULTURNE DEJAVNOSTI

PEVCI (Mavrica in MePZ) ) / zborovodkinja Marjana Kolar, predsednik Franci Majcen

V veselje vseh, ki imamo radi petje je potrebno povedati, da sta oba zbora pridobila kar nekaj novih pevcev , tako da je delo zborovodkinje pri izbiri repertoarja nekoliko olajšano. Novost je tudi ta, da imajo pevci redne vaje v prostorih Mestnega muzeja Litija, kajti glede na številčnost zbora so žal naši prostori postali neustrezni. Predsednik obeh zborov je še vedno Franci Majcen.

Pevci se bodo srečevali na rednih tedenskih vajah in se pripravljali predvsem na dva večja dogodka:

 • srečanje UPZ Zasavja in Posavja na GEOSSu (april), kjer se izbere najuspešnejši zbor za sodelovanje na Dnevih medgeneracijskega sožitja na GR Ljubljana (maj)
 • jesenski koncert

Vsi ostali nastopi, razen že tradicionalnih nastopov v obeh domovih za starejše, bodo odvisni od povabil k sodelovanju ostalih društev občini in izven nje.

 

CITRARJI / umetniški vodja prof. Anita Veršec, predsednica Milica Penčur

Citrarski orkester DU Litija Srebrne strune je v zadnjem letu doživeli velik osip, vendar se njihova vodja Anita Veršec ne predaja. Vztraja s skupino najprizadevnejših, izobražuje nekaj bodočih moči in je svetel vzgled vsem svojim članom. Že vrsto let naši citrarji sodelujejo tudi s citrarkami iz skupine Notice, tako da se ni bati, da bi citre v našem društvu utihnile.

Tako lahko v njihov program zapišemo:

 • vsakotedenske vaje citrarske skupine
 • letni koncerti ( Litija, Domžale, Žalec)
 • nastopi duetov na prireditvah v društvu in Občini
 • nastopi ob izrednih povabilih

 

BRALNA ZNAČKA bo potekala v sodelovanju s Knjižnico Litija, ki je pripravila izbor knjig. Želimo, da se kot bralci povežemo in si pomagamo, zato vabljeni k sodelovanju.

 

IZLETNIŠKA SEKCIJA

Druženje je eden osnovnih ciljev našega društva. Povezati prijetno s koristnim, pa je cilj naše izletniške sekcije, ki je tudi za letos pripravila širok izbor.

Načrtujemo naslednje izlete in druženja:

 • Eno tedenski oddih v Banji Vručici,
 • Praznovanje dneva žena in 40 mučenikov,
 • Moravče – Tuštanj – Lukovica – Gradiško jezero,
 • Kekčeva dežela, Boreci v Prlekiji,
 • Sv. Ana z okolico v Slovenskih Goricah,
 • Z ladjico po Ljubljanici,
 • Slovenske Konjice – Žička kartuzija, Rogla,
 • v Neznano,
 • Martinovanje in Božično novoletno praznovanje.

Želimo, da bi plan izletov za leto 2023 v čim večji meri izpolnili in spoznali mnogo novih krajev in zanimivosti.

Pridružite se nam! Ivan Simonič, vodja izletniške sekcije

 

ŠPORTNA SEKCIJA

V športni sekciji bomo nadaljevali s športno rekreacijsko dejavnostjo kot v preteklih letih. Udeleževali in tekmovali bomo na različnih tekmovanjih v okviru naše Zasavske pokrajinske zveze, kjer smo že do sedaj dosegali odlične rezultate. Na rekreacijskem področju si bomo prizadevali za vključitev v športne aktivnosti čim večjega števila naših članov.

  Borut Eltrin, vodja športne sekcije

 

PLANINSKO POHODNIŠKA SEKCIJA

Tudi za leto 2023 smo pripravili pester program pohodov, kjer se bo gotovo našlo za vsakogar nekaj. Vabljeni vsi člani društva, da se nam pridružite.

 • Januar: Kum
 • Februar: / Marec: Štrusov pohod, Jurčičev pohod, Sveti Jošt nad Kranjem
 • April: Jablaniški pohod, pohod okoli Slivne, Primorska – Tomaj
 • Maj: Kopitnik – Gore, Zijala – Mirna peč,
 • Junij: Antonov pohod – Gabrovka, Grad Fridrihštajn
 • Julij: Paški Kozjak
 • Avgust: Celje – Miklavžev hrib
 • September: Javorski Pil – Grmada, Gora Oljka, Ne vemo kam,
 • Oktober: Žužemberk – Dobrnič, Kokoš – Primorska
 • November: Ljubljansko barje
 • December: Tisje.

Prepričani smo, da je včasih je narava vse kar potrebuješ, tudi dom in da sprehajanje po naravi nemalokrat pomeni biti priča čudežem.

  Nuša Rozman, vodja planinske sekcije

KOMISIJA ZA ORGANIZACIJSKO KADROVSKA VPRAŠANJA TER PRIZNANJA

Naloga komisije je, da spremlja kadrovsko problematiko društva in pripravlja kandidate za vodilne funkcije, organe in delovna telesa društva ter vodi postopke za redne in morebitne nadomestne volitve funkcionarjev in organov društva.

Člane društva bomo tudi v bodoče spodbujali k vključevanju v aktivnosti, ki jih društvo izvaja.

V skladu s Pravilnikoma o priznanjih DU Litija in ZDUS, bomo nadaljevali s pripravo predlogov za priznanja prizadevnim članom in članicam društva.

Naloga komisije je tudi obveščanje članov na oglasni deski in v glasilu Občan.

Članarina v letu 2023 bo 13,00 EUR, ki jo je potrebno poravnati do konca aprila.              

                              Milena Urbič, predsednica komisije

 

STANOVANJSKA KOMISIJA

Nepremičninski sklad PIZ ima v Litiji 9 stanovanj in v DU Litija ustanovljeno stanovanjsko komisijo, ki zbira vloge za najem teh stanovanj ob izpraznitvi. Komisija dela po aktih in navodilih PIZ in vsako leto pripravlja prednostno listo kandidatov in predloge PIZ za oddajo le-teh.

  Brigita Rozina, predsednica komisije

 

 

 

 

 

 

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
08 381 81 63
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
2279017

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe