Projekt Starejši za starejše

POROČILO NA ZBORU ČLANOV 2016

Prostovoljci DU Litija in DU Dole pri Litiji že enajsto leto aktivno delamo na projektu »Starejši za starejše« za višjo kakovost življenja doma. Projekt je vseslovenski, vodi ga ZDUS Ljubljana, Kebetova 9.

Vsa leta vam naštevam, kaj dobrega delamo za naše vrstnike: obiskujemo starejše od 69 let, se z njimi pogovarjamo, družimo, ter jim po svojih najboljših močeh in možnostih tudi pomagamo.

V letu 2015 smo opravili 452 obiskov, nekaj obiskanih nas je tudi zavrnilo, kar pa tudi razumemo. 134 starejšim osebam smo pomagali pri drobnih opravilih, kot so prevozi k zdravniku, dostava iz trgovine, postorili smo drobna opravila v hiši, kaj prebrali ali pa se samo pogovarjali in poslušali. Potožijo nam o osamljenosti, zdravju pa tudi o slabem finančnem stanju.

Informacije o potrebah in željah starejših dobimo le z osebnimi stiki in pogovori.

Z dovoljenjem oseb, ki so pomoč potrebovale, smo v dveh primerih urejali kosila, v enem pa smo se dogovorili za obisk patronaže. Trikrat smo nudili pomoč pri urejanju domskega varstva in  trikrat delali poizvedbo na CSD-ju Litija. 

Prostovoljke smo bile tudi uspešne pri razdeljevanju pomoči preko RK.

Z ozirom na zgoraj navedene podatke je nujno, da že danes mislimo oz. si prizadevamo da so službe, ki skrbijo za pomoč na domu dobro organizirane, strokovne in finančno dostopne, predvsem pa, da je teh služb dovolj.

Pri našem delu zelo pogrešamo neko usklajeno koordinacijo z vsemi, ki se srečujemo s problematiko starejših v občini. Tu mislim na svet za starejše »O socialni problematiki starejših«, ki ga je pred leti imenoval župan občine Litija. Le tako bi potekalo delo bolj povezovalno in usklajeno. Tako bi tudi lažje poskrbeli za vse pomoči potrebne v naši občini.

Občani smo zelo veseli in ponosni na novo enoto doma Tisje v Litiji. Prvi stanovalci so bili nameščeni 28.9.2015, stanovalkam in stanovalcem so zagotovljeni predpisani bivalni standardi nameščeni so namreč v eno in dve - posteljnih sobah.

Za konec zahvala našim pridnim prostovoljkam za njihov trud in prosti čas, ki ga namenijo prostovoljnemu delu. Vljudno pa vabim k sodelovanju mlajše prostovoljke, kajti me že postajamo rahlo utrujene.

Trenutno nas je 11:

  • Polšnik – 4
  • Dole pri Litiji – 3
  • Litija – 4


​Še enkrat hvala, hvala vsem.

 Ani Ponebšek
koordinatorica projekta Starejši za starejše

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe