SOCIALNA SEKCIJA

V letu 2017 bomo nadaljevali  projekt ZDUS-a Starejši za starejše. Koordinatorki Ani Ponebšek  pri realizaciji programa pomagajo prostovoljke. Obiskujejo starejše od 69 let. Po potrebi se povezujejo s CSD, Domom Tisje, RK Litija (v obliki prehranskih paketov).

Optimisti so člani, ki se združujejo v pogovorni skupini z istim imenom enkrat tedensko v prostorih društva. Pridružite se jim lahko vsak torek od 15. do 16. ure. Vodita jih Ivan Blažič in  Ani Ponebšek.

Druga pogovorna skupina, ki ima že dolgo življenjsko dobo – več kot trideset let, je Čaj ob petih. Vodja skupine je Martina Plaznik. Zberejo se spontano, brez obveze, da je potrebno priti. Pogovorijo se o vsakdanjih stvareh, pokomentirajo aktualne dogodke in se preprosto družijo; vsak torek od 17. do 18. ure.

Stalne dejavnosti:

  • obiski članov DU v Domu Tisje in enoti v Litiji, Šmelc, obiski bolnih na domu; urnik je prilagojen potrebam
  • obiski članov, starih več kot 80 let, ob življenjskih jubilejih
  • pisanje čestitk (ki jih izdelajo v ustvarjalnih delavnicah), le-te dobijo člani ob okroglih obletnicah in vsi starejši od 80 let
  • srečanje starejših od 80 let je enkratna vsakoletna dejavnost, ki se zgodi konec oktobra s kulturnim programom in pogostitvijo. Ob tej prireditvi združijo moči sodelavci in člani društvenih sekcij
  • medgeneracijsko sodelovanje je v polnem teku; tudi letos bodo člani sodelovali z vrtcem in osnovno šolo. V teku je projekt ZLHT (Zagorje, Litija, Hrastnik, Trbovlje - Regionalni center, NVO gre v šolo)
  • skrb za nemoteno delovanje v zvezi z letovanjem članov društva
  • merjenje holesterola, sladkorja in krvnega tlaka poteka v sodelovanju z Rdečim križem in je stalnica v delovanju (ob torkih med 9. In 10. uro v društvenih prostorih
  • sodelovanje z novo enoto Doma Tisje Litija (Šmelc). Člani ustvarjalnih delavnic bodo sodelovali v predprazničnem času (velika noč, božič in novo leto) ter po potrebi kot prostovoljci gibalno oviranim oskrbovancem in kot vodje in mentorji ustvarjalnic
  • slovo od umrlih članov z društvenim praporom, osmrtnico na društveni oglasni deski in izobešeno žalno zastavo

 

Milena DIMEC, vodja sekcije

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe