Staro novo vodstvo ZDUS

Volilni zbor ZDUS

Na volilnem zboru članov Zveze društev upokojencev Slovenije, 28. junija 2011, so delegati za mandat 2011 do 2015, ponovno izvolili že dosedanje vodstvo ZDUS pod vodstvom dr. Mateje Kožuh Novak, za podpredsednike pa Slavico Golob, Antona Donka in Mirka Miklavčiča. Po končanem volilnem zboru se je prvič sestal nov upravni odbor zveze, ki ga sestavljajo predsednica in trije podpredsedniki ZDUS in predsedniki vseh pokrajinskih zvez in ustanovil kadrovsko komisijo, ki je zadolžena, da do meseca septembra pregleda kandidature za člane komisij , ki jih bo potrdil upravni odbor na seji septembra.
Dr. Mateja Kožuh Novak je opravljeno delo in zastavljene cilje v ustnem nagovoru članom predstavila:
»Zdi se mi, da je čas mandata minil v neprestanem prepričevanju slovenske družbe, da starejši v Sloveniji nismo za na odpad, da smo aktivni, da smo koristni in da bi si zaslužili večje spoštovanje mlajših generacij, kot nam ga te izkazujejo v javnosti, v medijih, v vladi in v parlamentu. Utrujena sem od neprestanega ponavljanja resnic, ki so mnogim družbam v preteklosti pomagale preživeti najhujše čase, če so jih upoštevale. V naši današnji družbi sta pohlep in elitizem prekrila vsa človeška čustva tistih, ki odločajo, zlasti pa njihov občutek za soljudi.
Povezujemo 234 tisoč seniorjev. Po štirih letih skupnega dela se lahko pohvalimo s kar nekaj dosežki: bolje se poznamo med seboj, pričeli smo spoštovati poslanstvo našega dela na vseh štirih nivojih naše velike organizacije. Od ohlapne zveze 504 društev smo postali povezana piramida 234 tisoč seniorjev, ki skupaj iščemo rešitve za naš boljši jutri. Vsak dan bolj močna je zavest, da bomo morali, če hočemo izboljšati lastni položaj in položaj naših otrok, bolj aktivno spremljati, kaj počnejo tisti, ki smo jih izvolili, da vodijo našo družbo, da bomo morali pozvati na odgovornost vse tiste, ki pozabljajo na potrebe najbolj ranljivih skupin prebivalstva, ki usmerjajo skupaj zbrana sredstva v žepe bogate manjšine in prebivalstvo vedno bolj siromašijo. Naučiti jih bomo morali prisluhniti potrebam in pričakovanjem večine in jih znati kaznovati, če bodo odločali brez nas o nas.


 Pa naprej? Če hočemo, da bo naše prostovoljstvo bolj učinkovito, moramo najti več sredstev za svoje delo, saj potrebujejo prostovoljci profesionalno podporo za svoje aktivnosti. Da bomo bolj učinkoviti v pogovoru s tistimi, ki odločajo o našem življenju, se moramo bolj trdno in bolj redno povezovati s sorodnimi organizacijami, najti moramo skupen jezik v prepričevanju in v zahtevah po bolj urejeni družbi, prijazni vsem prebivalcem. Med seboj si moramo pomagati, da bodo imela vsa naša društva dobre pogoje za delo in da se bo v naše dnevne aktivnosti lahko vključevalo čim več upokojencev. Povečati moramo svoje članstvo in popestriti svoje dejavnosti, zlasti v velikih mestih, kjer so starejši bolj osamljeni in prepuščeni sami sebi kot na podeželju, kjer še živi sosedska pomoč.
Veliko dela nas še čaka, zmogli ga bomo, če bomo znali prisluhniti drug drugemu, če se bomo znali dogovoriti za skupne aktivnosti in če bomo znali sodelovati. Na štiri leta novih zmag in višje kakovosti življenja naše generacije!«.
30.6.2011, Vir: spletna stran ZDUS
 

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe