Poročilo na zboru članov DU, marec 2018

Projekt starejši za starejše

O Projektu starejši za starejše in obiskih, ki jih delamo, poslušate vsako leto na naših zborih. Za veliko večino obiskanih so ti obiski zaželeni, prijetni in pohvalni, za nekatere pa tudi ne. Čas, ki ga s tem podarjamo drug drugemu, je dragocen. Prav te vrednote so spoznali tudi v institucijah Evropske unije in ta prostovoljski projekt v letu 2017 nagradili z nagrado Državljan Evrope. Namen te nagrade je, da potrebam starejših prisluhne tudi država in jim z boljšo trajnostno oskrbo omogoči prijetnejše, prijaznejše in dejavno življenje.

V letu 2017 je le 10 prostovoljk našega društva opravilo 521 obiskov. Od tega je bilo 15 novih, pri katerih je bilo treba izpolniti obširen vprašalnik.

29 osebam smo nudili razne oblike laične pomoči, kar lahko postorimo sami (druženje, branje, prevozi k zdravniku, prinašanje iz trgovine in podobno.) Za bolj zapletene primere pa smo se povezali s službami, ki so za to pristojne (CSD-ji, patronažna služba, RK, domovi za starejše.) Seveda s soglasjem prizadete osebe.

V dveh primerih smo uredili domsko varstvo, 3 krat dostavo kosil, 1 krat patronažno službo, v 4 primerih pa smo delali poizvedbo na CSD-ju in tudi 1 krat uredili denarno pomoč.

Demografske spremembe niso vprašanje prihodnosti, ampak nas že prehitevajo.

Ne glede na to, da imamo v naši občini dokaj dobro razvite oblike pomoči na domu (pomoč na domu izvaja Dom Tisje, sofinancira ga občina), so kljub temu še marsikateremu uporabniku finančno težko dostopne ali pa sploh ne.

Večina stanovanjskih blokov v Litiji je brez dvigal. Mnogi starejši, ki stanujejo v višjih nadstropjih. že težko premagujejo stopnice.

Prevelika stanovanja – stanovanjske hiše, ki niso majhne, v njej pa marsikje živita ostarela zakonca ali celo en sam. Stroški so veliki – elektrika, kurjava. Pokojnine so pa pač take, kot so. Opažamo, da so ženske bolj prizadete, saj ima večina tudi manjše pokojnine.

Morda bi bilo o problemih in skrbi za primerno bivanje v starosti, dobro razmisliti v občinskem merilu.

Za konec zahvala našim pridnim prostovoljkam. Naj še povem, da smo v minulem letu opravile preko 650 prostovoljnih ur.

Drage prostovoljke ! Iskrena hvala za vaš trud in prosti čas, ki ga namenite prostovoljnemu delu.

K sodelovanju vljudno vabim vse, ki vas tako delo veseli, kajti me postajamo že rahlo utrujene. Trenutno nas je 10: Polšnik 2, Dole 3 in Litija 5.

Naj zaključim z mislijo, ki je bila izrečena ob dnevu prostovoljstva 5 decembra:

S prostovoljstvom delamo še večji in boljši svet.

Litija, 23.3.2018 Ana Ponebšek, koordinatorka,

Projekt starejši za starejše

 

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe