Program dela za leto 2014

Kot vsako leto ste člani društva lahko tudi letos, ob plačilu članarine, dobili zgibanko,  v kateri je v krajših  povzetkih predstavljen program aktivnosti posameznih sekcij za leto 2014.

V kulturni sekciji med pomembnejše dogodke društva sodi 30 let delovanja Mešanega pevskega zbora in izdaja 2 knjig Literarne skupine  zbrane pesmi Minke Baumkircher in pa knjigo: Pisave 21 stoletja, v kateri je 18 avtorjev Literarne skupine DU na roko pisalo prispevke o reki Savi in jih opremilo z lastnimi vinjetami. Vendar je izdaja obeh knjig pogojena s finančnimi sredstvi. Načrtujemo tudi tradicionalno prireditev Citrarske skupine, branje za bralno značko in 16. srečanje upokojenskih pevskih zborov Zasavja in Posavja na Geossu.

V socialni sekciji bomo nadaljevali z izvajanjem projekta » Starejši za starejše « in rednimi obiski na domu občanov starejših od 69 let in se z njimi pogovarjali o njihovih življenjskih razmerah in potrebah po pomoči in jo tudi organizirali.  Tudi letos bomo organizirali že tradicionalno srečanja starejših od 80. let. Nekateri se srečanja že veselijo. Obiskovali bomo tudi naše člane v Domu starejših in se tam vključevali s prireditvami. Z delom bosta nadaljevali pogovorni skupini Optimisti in Čaj ob petih, pa tudi merjenje holesterola, sladkorja in krvnega tlaka.

V planinsko pohodniški sekciji bomo nadaljevali s pohodi po programu in jih prilagajali fizičnim zmogljivostim naših članov.
Večji poudarek bomo dali  članom društva, ki si želijo krajših pohodov po obronkih litijske in sosednjih občin. Tudi krajši pohodi so lahko lepi in zanimivi. Še naprej bomo krepili dobro sodelovanje s Planinskim društvom, s katerim se bodo izkušenejši planinci s Planinskim društvom podali v visokogorje.

Izletniška sekcija, ki bo nadaljevala aktivno delo tudi v letu 2014,  ponuja pestro izbiro izletov za vsakogar. Želja naših članov je tudi po srečanjih, na katerih bodo ob posebnih dogodkih, z zanimivim programom, ob dobri glasbi in prijetnem druženju, pozabili na vsakodnevne težave in se sproščeni vračali domov.

Delovanje v športu je doživelo v preteklem letu nekaj sprememb, saj je prenehala delovati Občinska zveza upokojencev Litija – Šmartno. Vzroki so bili predvsem v težkih finančnih razmerah društev, v katerih se vsi nahajamo. Kljub prenehanju Zveze pa se je naše društvo zavzelo, da nadaljujemo prijateljska srečanja s sosednjimi društvi, tako na športnem, kulturnem, kot na družabnem sodelovanju.
Naše športne ekipe se bodo udeleževale športnih tekmovanj v Zasavski pokrajinski zvezi.

V maju načrtujemo srečanje s prijatelji iz DU Tabor Maribor. Ponovno smo oživeli prijateljska srečanja z DU Lesce in DU Loška dolina. Načrtujemo nekaj več sodelovanja na kulturnem in športnem področju.

Kadrovska komisija bo nadaljevala z urejanjem spletne strani in pisanje kronike društva. Nadaljevala bo s predlogi za podeljevanjem priznanj. Prizadevala si bo pridobiti čim več novih članov skupaj z ostalimi člani sekcij.
Stanovanjska komisija bo pripravljala prednostno listo za oddajo izpraznjenih najemnih stanovanj Nepremičninskega sklada na Jerebovi ulici.

Skozi celo leto, razen v poletnem času, bomo v  ustvarjalnih delavnicah nudili našim članom pestre aktivnosti z izkušenimi mentorji. Veliko je novih idej, ki komaj čakajo, da jih bodo realizirali.

Članom priporočamo, da koristijo možnosti letovanja v  prijaznem in obnovljenem hotelu  ZDUS Delfin v Izoli, in se tam odpočijejo od vsakodnevnih skrbi. 

Leto 2014 je volilno leto. Pri vodenju društva  se nam bodo pridružili tudi mlajši upokojenci, ki bodo, poleg izkušenih, z novimi idejami in znanjem,  prispevali, da bo društvo še naprej delovalo uspešno in stabilno.

30.3.2014

                 
Dušan Jovanovič,
predsednik društva

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe