obvestila 2016

Predsednica

Prednovoletno srečanje prostovoljcev DU Litija 29.12.2016

Nagovor predsednice

Spoštovani prostovoljci, dragi sodelavci !

Danes smo se zbrali vsi, ki s svojim prostovoljnim delom omogočamo našemu društvu, da uspešno opravlja svoje dejavnosti v zadovoljstvo in korist naših članov.

Leto je naokoli, cilje, ki smo si jih zadali za leto 2016 smo uspešno uresničevali,  želim, da tako nadaljujemo  tudi v prihodnje.

Naj vam na kratko  predstavim vse dejavnosti, ki so se odvijale v našem društvu v letošnjem  letu.

Na kulturnem področju sta bila zelo aktivna naša pevska zbora, ženski pevski zbor Mavrica in mešani pevski zbor. Mešani pevski zbor je že 18. leto sodeloval na Reviji pevskih zborov na Geoss-u, priredili so dva koncerta v Kulturnem centru Litija, nastopali pa so tudi na drugih prireditvah.  Sodelovali  so na Festivalu za Tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu.

Zelo aktivni je bil citrarski orkester  Srebrne strune, ki je imel koncert v Kulturnem centru Litija, Koncert  v veliki dvorani Delavskega doma Trbovlje. V mesecu oktobru  je naš Citrarski orkester Srebrne strune uspešno nastopil v hotelu Delfin v Izoli.

Literarna skupina je bila zelo aktivna, doživeli smo lep literarni večer z profesorico Mijo Bernik. Člani literarne skupine  so se srečevali pa na literarnih  večerih.  Bili pa so tudi  na strokovni ekskurziji v Trstu in Sežani in po poti Srečka Kosovela v Tomaju.

Uspešno so delovale ustvarjalen delavnice. S svojimi izdelki so se predstavili na stojnicah, mnogo njihovih izdelkov je  bilo uporabljeno v društvene namene. Sodelovali so tudi v Izoli na ustvarjalnih delavnicah ZDUS, ter na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu.

Člani socialne sekcije in prostovoljke so  kot že vrsto let obiskovale  starejše občane na domu, zelo pomemben je projekt ZDUS-a »Starejši za starejše«, ki ga izvajajo naše prostovoljke

V oktobru smo  tudi letos organizirali srečanje starostnikov nad 80 let, pripravili smo jim kulturni program in pogostitev. Pisanje čestitk ob okroglih jubilejih in starejšim od 80 let je delo, ki naše člane prijazno poboža po duši.

Pogovorni skupini  Optimisti in Čaj ob petih sta se sestajali v prostorih društva in udeleženci so enkrat na teden pokramljali in izmenjali novice.

Pod novim vodjem športne sekcije so naši športniki dobili novi zagon, saj so letos dosegali lepe rezultate, ženska kegljaška ekipa je zasedla prvo mesto in so postale državne prvakinje.

Po nekaj letih smo letos obudili teden upokojencev, ki smo ga uspešno izvedli  in ga bomo izvajali še naprej.

Izletniška in planinska sekcija sta izlete in pohode organizirali po programu. V pripravo in organizacijo je bilo vloženega veliko truda in znanja, da so bili člani zadovoljni in da smo jih pridobili k udeležbi.

Naj se posebej zahvalim naši prijazni sodelavki Nuši Rozman, ki je v tem letu opravljala poleg rednih del tudi delo tajnice in vodila planinsko pohodniško sekcijo, kar je od nje zahtevalo veliko truda in prizadevanja.

Vodja kadrovske komisije je skrbela pripravo priznanj članom društva, za obveščanje članov na oglasni deski, v Občanu ter za urejanje spletne strani in kroniko društva. Stanovanjska komisija se je, ukvarjala  z  oddajo stanovanj Nepremičninskega sklada PIZ.

Ne smemo pa pozabiti tudi našega skritega prostovoljca Adija, ki iz ozadja  res strokovno postavlja našo spletno stran in skupaj z Martino  in številnimi ustvarjalci prispevkov skrbita, da je to ena najboljših in najbolj branih spletnih strani društev upokojencev.

Prav tako našega fotografa, ki nam v vsakem trenutku priskoči na pomoč in ovekoveči naše dogodke z lepimi slikami.

Danes bi se vam rada zahvalila, vsakemu posebej, ki ste s svojim prostovoljnim delom  pomagali, da je društvo dobro delovalo, kajti brez vas društvo ne bi moglo uspevati.

Vi ste srce društva.

Hvala vsem, ki ste me po izvolitvi za predsednico spomladi letos, dobro in lepo sprejeli in mi z nasveti in z dejanji pomagali na moji začetni poti in skozi vse leto, brez vas tega ne bi zmogla.

V  vas sem našla prave sodelavce in prijatelje, ki znajo in hočejo delati dobro, ostanite taki kot ste.

Naj ob koncu tega nagovora omenim, da smo člani upravnega odbora že dalj časa z mislimi pri delu v prihodnjem letu. V začetku decembra smo sprejeli vsebinski program dela, ga natisnili v zloženki in ga tudi finančno ovrednotili, predvidevamo, da bomo ob nespremenjeni članarini in ob veliko prostovoljnega dela, dobrega sodelovanje tako kot doslej, izpeljali postavljene naloge.

Žal nam za leto 2017 ni uspelo pridobiti sodelavca na javnih delih in bomo morali delo, ki so ga v preteklih letih opravljali ti sodelavci, postoriti sami, z nekoliko večjimi napori. Zaradi tega bom tudi sama odslej več prisotna v društvu, želim pa, da pri tem po svojih močeh in znanju, pomagate tudi ostali.

Želim, da to pot nadaljujemo skupaj, tako kot smo jo začeli.

Naj  bo novo leto, ki je pred nami pot dobre volje, ljubezni, zdravja in dobrega sodelovanja, naj vas spremlja sreča, iskrenost in  zaupanje.

Vaša predsednica
Irena Kramar

 

 

DELO DRUŠTVA V PRVEM POLLETJU IN DO JESENI

V letu 2016 smo v Društvu upokojencev začeli zelo pestro, saj smo  na zboru članov, po  predčasnem odstopu predsednika Dušana Jovanoviča, izvolili novo predsednico Irreno Kramar.

Aktivni smo bili na vseh področjih:

Kulturna sekcija pod vodstvom Ive Slabe dobro deluje, saj so člani literarne skupine v  mesecu marcu obiskali varovance v obeh domovih, da so jih ob prazniku dneva žena in mučenikov razveselili s pesmijo in glasbo.

V mesecu maju smo uspešno izvedli  tradicionalni Citrarski koncert, orkestra Srebrne strune, program so popestrile gostje, Ljudske pevke z Maro. Koncert je navdušil  občinstvo, saj je bila polna dvorana Kulturnega centra.

Na Vačah je potekalo že 18. srečanje Zasavsko-Posavskih upokojenskih   pevskih zborov – GEOSS 2016, kjer so bile naše pevke izbrane za nastop v Cankarjevem domu.

Literarna skupina je v letu 2016 obeležila 5. obletnico aktivnega dela z literarnim  večerom.

Potekala je tudi bralna značka za odrasle v sodelovanju s knjižnico Litija in Šmartno.

V juliju si bomo ogledali še gledališko predstavo v poletnem gledališču na Studencu.

Uspešno so delovale ustvarjalne delavnice pod vodstvom Milene Dimec. S svojimi izdelki so se  predstavili na stojnicah, mnogo njihovih izdelkov je bilo uporabljenih v društvene potrebe.

Narejenih je 250 vizitk, ki jih pišemo za rojstne dneve, izdelali so  66 kazalčkov  za knjige z našim logotipom, ki smo jih podarili DU Maribor-Tabor za njihovih 66 let.

Izvedene so bile še druge prireditve; sodelovali smo v projektu Generacije podajmo si roke in v projektu Rad pišem z roko v sodelovanju z U3.

Sodelovali smo tudi z drugimi društvi Občine Litija,  na prireditvah v mestu, kjer smo na  stojnicah predstavili naše izdelke.

Izletniška sekcija je uspešno organizirala praznovanje dneva žena in 40 mučenikov na Turistični kmetiji Šenk v Mlinšah. Nepozabno doživetje je bil majski izlet Ob zeleni lepotici na Dolenjsko, kjer so udeleženci na splavu po Krki spoznali ta prelepi deli naše krajine.

V  mesecu juniju smo organizirali srečanje s prijateljskim društvom DU Maribor-Tabor, v Mariboru.

Gostitelji so nam pripravili  prisrčen sprejem, ob zvokih njihove godbe na pihala smo se tudi  zavrteli.

Z vzpenjačo smo se odpeljali na Pohorje, s katerega smo imeli krasen razgled na Maribor in bližnjo okolico. Po vrnitvi  v prostore DU Tabor nas je čakalo kosilo, ki mu  je sledilo veselo druženje ob zabavni glasbi, klepetu, obujanje spominov in razmišljanje o današnjem trenutku. Prijateljstvo se je utrdilo. Med posamezniki, ki so se srečali prvič, so se spletle nove vezi in na koncu  si rečeš, to moraš doživeti.

Tudi Planinsko pohodniška sekcija ni počivala. V mesecu januarju so se podali na že tradicionalni pohod na Kum, v februarju pohod Vače - Sveta gora in Štrusov pohod, marca so se podali od Šmarjeških Toplic do  Rateža, na pohod po Jurčičevi poti. V mesecu aprilu so se podali na Jablaniški pohod, in na pohod okoli Slivne. Pohod na Primorsko je žal zaradi slabega vremena odpadel. Težava je majhno število prijav, v prihodnje bomo objavljali vabila poleg plakatov, tudi na spletni strani društva. V prihodnjih  toplih mesecih načrtujejo še več pohodov, nekatere tudi v visokogorje.

Športniki so v mesecu aprilu pričeli s tekmovanji v Zasavski pokrajinski zvezi, sodelovali smo v kegljanju, balinanju, pikadu in šahu.

Ponovno smo lahko ponosni na žensko kegljaško ekipo, ki je zasedla prvo mesto in se uvrstila na državno prvenstvo ZDUS, ženska ekipa v balinanju se je uvrstila na državne športne igre. Šahisti so zasedli drugo mesto, kar je za naše društvo velik uspeh. Žal je ribolov izpadel. Športna komisija ZDUS obljublja, da bo v naslednjem letu 2017 organizator republiškega tekmovanja v šahu DU Litija.

Člani socialne sekcije in prostovoljke projekta Starejši za starejše so obiskovale starejše od 69 let in se trudile, se z njimi pogovarjale in jim polepšale dan, tako so  tudi naši najstarejši člani in bolni čutili pripadnost društvu. Starejšim od 80 let in članom ob okroglih obletnicah pošljemo voščilnico ob rojstnem dnevu in jim s tem popestrimo njihov praznik.

Tudi kadrovska komisija pod vodstvom predsednice Martine Kralj je delovala na več področjih, pripravila je predloge za podelitev priznanj, povabila in podelila priznanja za zlatoporočence, trudijo se pri pridobivanju novih članov, skrbi za obveščanje  o delu društva, urejanje spletne strani in za pisanje kronike društva. V juliju bomo povabili članico društva Ano Nejedly in skupaj počastili njen stoti rojstni dan.

Prvega septembra bomo izvedli projekt, Varna pot v šolo.

Za mesec september pripravljamo prireditve s katerimi bomo obeležili Teden upokojencev:

v ponedeljek 5.9.2016 bo potekala okrogla miza

v torek     6.9.2016 - delavnica na zelenici pred blokom, literarni večer v modri sobi KC

v sredo    7.9.2016 - športne dejavnosti, povabili bomo tudi druga društva.

v četrtek   8.9.2016 - športne dejavnosti , družabno srečanje pri Društvu ribičev

v petek     9.9.2016 - društva se predstavijo – organizator U3

v soboto 10.9.2016 - pohod po stopinjah čolnarjev.

V oktobru bomo tudi letos organizirali srečanje starostnikov nad 80 let, pripravili jim bomo kulturni program in pogostitev.

Še naprej bomo sodelovali z Domom Tisje in novo enoto Doma Tisje Šmelc v Litiji. Stanovalce v teh domovih tudi letos enkrat tedensko obiskujeta naši prostovoljki Breda in Ani Merčun.

Pridružite se lahko Optimistom, to so člani, ki se združujejo v pogovorni skupini enkrat tedensko v prostorih društva. Druga pogovorna skupina  je, Čaj ob petih, zberejo se spontano brez obveze, da je treba priti. Pogovarjajo se o vsakdanjih stvareh in poskrbijo tudi za peko peciva za društvene potrebe.

Vabimo vse, ki še niste naši člani društva, da se nam pridružite. Prijazno vas bomo sprejeli med se in omogočili, da aktivno in zadovoljno preživljate tretje življenjsko obdobje.

Obiskovalce spletne stani društva pa seznanjamo, da bo postavljanje prispevkov na spletno stran v mesecu juliju in avgustu oteženo, zaradi daljšega dopusta administratorja spletne strani, jeseni pa bomo zopet bolj ažurni.

Želim  vam prijetno počutje v teh vročih dneh, kjer koli že boste.

Irena Kramar, predsednica društva

Julij 2016

Delo društva v prvem četrtletju

Člani Društva upokojencev Litija, smo se marca zbrali na letnem zboru članov.

Na zboru članov smo pred potekom mandata  razrešili predsednika Dušana Jovanoviča in za predsednico do konca  mandata 2018 izvolili Ireno Kramar, dosedanjo tajnico društva. Namesto nje smo za tajnico društva izvolili Nušo Rozman, dolgoletno sodelavko društva.

Zamenjali smo tudi vodstvo športne sekcije, zaradi zdravstvenih težav smo razrešili Ferda Kunstlja in na njegovo  mesto imenovali Mirka Plaznika.

Obravnavali smo poročilo o poslovanju, finančno poročilo, poročilo Nadzornega odbora, sprejeli program dela in finančni načrt za leto 2016.

Sprejeli smo tudi dopolnitve Pravil društva, ter njihovo prečiščeno besedilo.

Podelili smo 10 priznanj članom za večletno prizadevno  in uspešno delo.

Počastili smo dva para zlatoporočencev in jim izročili spominske listine.

Kulturna sekcija pod vodstvom Ive Slabe dobro deluje, saj so člani literarne skupine v  mesecu marcu obiskali varovance v obeh domovih, da so jih ob prazniku dneva žena in mučenikov razveselili s pesmijo.

 Literarna skupina je v letu 2016 obeležila 5. obletnico aktivnega dela z literarnim  večerom.

Potekala je tudi bralna značka za odrasle v sodelovanju s knjižnico Litija in Šmartno, priznanje Srčni bralec 2016 je prejelo 13 članov Literarne skupine DU.

Uspešno so delovale ustvarjalne delavnice pod vodstvom Milene Dimec, mnogo njihovih izdelkov je bilo uporabljenih v društvene potrebe.

V   prihodnje načrtujejo nastop Citrarskega orkestra, ki bo 19. maja v Kulturnem centru Litija. Glavni prireditvi  obeh pevskih zborov  bosta pevska revija Občine Litija in 17. srečanje upokojenskih pevskih zborov Zasavja in Posavja na  GEOS-u.

V društvu se trudimo, da tudi naši najstarejši člani in bolni čutijo pripadnost društvu. Starejšim nad 80 let in okroglih obletnicah z voščilnico ob rojstnem dnevu popestrimo njihov praznik. Naše prostovoljke jih obiščejo na domu, se z njimi pogovarjajo in jim polepšajo dan.

Izletniška sekcija je uspešno organizirala praznovanje dneva žena in 40 mučenikov na Turistični kmetiji Šenk v Mlinšah.

V prihodnje načrtujejo več izletov, izlet na Dolenjsko, obisk zeliščarske kmetije Plavica in v  mesecu juniju že tradicionalno srečanje DU Litija – DU Maribor-Tabor.

Tudi Planinsko pohodniška sekcija ni počivala, v mesecu januarju so se podali na že tradicionalni pohod na Kum, v februarju Vače - Sveta gora, Štrusov pohod, marca so se podali od Šmarjeških toplic do  Rateža, pohod po Jurčičevi poti in pohod okoli Slivne. V mesecu aprilu so se podali na Jablaniški pohod, in pohod okoli Slivne. V prihodnjih  toplih mesecih načrtujejo še več pohodov.

Športniki so v mesecu aprilu pričeli s tekmovanji v Zasavski pokrajinski zvezi.

Ponovno smo lahko ponosni na žensko kegljaško ekipo, ki je zasedla prvo mesto in se uvrstila na državno prvenstvo ZDUS.

Šahisti so zasedli drugo mesto, kar je za naše društvo velik uspeh.     

Ostala tekmovanja se še bodo odvijala v mesecu maju.

Sodelovali bomo tudi z drugimi društvi Občine Litija na prireditvah v mestu, kjer bomo na stojnicah predstavili naše izdelke.

 

Irena Kramar,
predsednica društva 

Nova predsednica DU

Pozdravni govor nove predsednice društva

Spoštovani članice in člani društva upokojencev in drugi povabljeni gostje, LEPO POZDRAVLJENI!

Kot me večinoma poznate, sem Irena Kramar, dve leti sem opravljala delo tajnice v društvu in se na ta način seznanila z aktivnostmi in problematiko društva.

V veliko čast mi je, da sem lahko prevzela odgovorno funkcijo predsednice Društva upokojencev Litija. Zahvaljujem se za izkazano zaupanje, potrudila se bom, da bom delo opravljala odgovorno in v dobro društva.

Osebno se bom na novi funkciji zavzemala za nadaljne dobre odnose in povezanost vseh članov, ki delate v društvu, da bodo dosedanje in načrtovane aktivnosti še naprej tako uspešno potekale.

V društvu smo aktivni na različnih področjih, zato toplo vabim  člane, da se pridružijo prostovoljnemu delu, saj nam le teh primanjkuje.

Vabim vas, da se nam pridružite v dejavnostih, socialne, kulturne,  izletniške, športne ali planinsko pohodniške sekcije, ter ustvarjalnih delavnic. Zanimive so tudi aktivnosti v obeh pogovornih skupinah. Člane prav tako vabim na ustvarjalne delavnice, kjer udeleženci ob prijetnem klepetu izdelujejo najrazličnejše izdelke.

Veseli bomo vseh, ki boste kakorkoli sodelovali v našem društvu, saj le s skupnimi močmi lahko naredimo še več in poskrbimo za prijetno druženje in razpoloženje, kar je v naših letih zelo koristno in pomembno.

Želim biti odprta do vseh, in sem na voljo za vsakršne pobude, ideje ali pogovor.

Ob tej priložnosti čestitam zlatoporočencem in vsem, ki ste prejeli priznanja za dolgoletno prizadevno  delo v društvu.

Posebej se zahvaljujem dosedanjemu predsedniku Dušanu Jovanoviču za njegovo aktivno vlogo in požrtvovano delo, saj je  znal povezovati in dobro sodelovati z vsemi sodelavci in prostovoljci, ki so veliko in upam, da bodo še naprej prispevali k dobremu delu društva.

 

Hvala lepa.
Irena Kramar

Zahvala predsednika

Ob zaključku 4 leta vodje športne sekcije, 2 leti dela kot podpredsednik društva in 4 leta dela kot predsednik društva bi se rad zahvalil vsem sodelavcem in članom Upravnega odbora, Nadzornega odbora, kadrovske komisije in članom častnega razsodišča, za aktivno sodelovanje pri vodenju društva. Še posebna velika zahvala pa velja vsem vam člani društva, ki ste s svojimi aktivnostmi tako v socialni, kulturni, izletniški, pohodniški in športni sekciji sodelovali in pripomogli, da se danes moj mandat uspešno končuje in da društvo zapuščam s ponosom v dobri kondiciji za uspešno delovanje društva še naprej.

V mojem mandatu je bilo kar nekaj novosti, ki so bile potrebne ob spremembah nove zakonodaje v finančnem poslovanju, posodobitvi računalniške opreme in nazadnje pri spremembi pravil društva. Vse to smo uspešno izvedli. Še posebno sem ponosen na uspešno kandidaturo za javna dela, saj je v Sloveniji le malo upokojenskih društev, ki se lahko pohvalijo z javnimi deli. Z ta uspeh se ob tej priložnosti zahvaljujem županu in podžupanji za podporo in pomoč, da smo uspeli pri razpisih, kot tudi za sodelovanje na ostalih področjih delovanja društva. Prav tako se ob tej priložnosti zahvaljujem za sodelovanje predsedniku ZDUS-a, Zasavske pokrajinske zveze in predsednikom ostalih upokojenskih društev v Zasavju, v občini Litija ter Šmartno. Za dobro sodelovanje se zahvaljujem tudi predsednikom društva invalidov in diabetikov ter Rdečega križa.

Dragi člani, kot sem že omenil, društvo zapuščam kot eno najuspešnejših in aktivnejših upokojenskih društev v naši državi. Vsem članom društva želim, da bo tako uspešno delovalo še mnoga leta.

Dušan Jovanovič
24. marec 2016 

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe