Komisija za kadrovska vprašanja in priznanja 2014

Stalna naloga bo pridobivanje novih članov društva, zato bomo upokojence seznanjali z dejavnostjo društva, člane pa spodbujali k aktivnostim iz programa.

Leta 2014 poteče mandat sedanjim funkcionarjem in organom društva, zato bomo na volilnem zboru v marcu volili nove. Komisija bo v kandidacijskem postopku vodila posamezna volilna opravila in pripravljala predloge za UO, ki bo v vlogi kandidacijske komisije predlagal zboru članov kandidatno listo. V sodelovanju s sekcijami bo pripravila predlog kandidatov za člane posameznih sekcij. Delo društva temelji na prostovoljstvu.
Nadaljevali bomo s pripravo predlogov za podeljevanje priznanj društva in ZDUS prizadevnim članom.
Skrbeli bomo za obveščanje o delu društva, urejanje spletne strani in za pisanje kronike društva.
Spremljali bomo plačilo članarine društva. Članarina društva ostane v letu 2014, enaka, to je 11 evrov, članarina Vzajemne samopomoči  pri ZDUS znaša 10 evrov, izplačilo posmrtnine v letu 2014 znaša 235 evrov. Članarino je treba plačati do konca aprila.

STANOVANJSKA KOMISIJA bo, kot vsako leto, na začetku leta sprejela prednostno listo za oddajo izpraznjenih stanovanj Nepremičninskega sklada PIZ v Litiji za leto 2014. Nanjo bo  uvrstila obstoječe prosilce in tiste, ki bodo oddali vloge do 31. decembra leta 2013.
Članom predlaga, da  spremljajo in proučijo tudi razpis za  stanovanja v SVC Litija, ki bodo predvidoma vseljiva v začetku leta 2014.

Martina Kralj, vodja komisij

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe