Komisija za organizacijsko kadrovska vprašanja ter priznanja

PROGRAM DELA ZA LETO 2018

 

Člane društva bomo spodbujali k vključevanju v aktivnosti iz programa društva. Zakaj bi bili doma, če lahko preživijo čas v dobri družbi in pri pridobivanju novih znanj. Upokojene občane bomo pridobivali za članstvo v društvu, predlagamo, da to delate tudi člani, ki ste zadovoljni z delom društva.

V letu 2018 poteče mandat sedanjim funkcionarjem, članom upravnega odbora in sekcij. Komisija bo vodila kadrovske postopke za izvolitev novih kadrov za prevzem odgovornih nalog za naslednja štiri leta. Želimo pridobiti ljudi, ki bodo znali in z veseljem opravljali ta dela.

Nadaljevali bomo s pripravo predlogov za priznanja društva in ZDUS prizadevnim članom.

Skrbeli bomo za obveščanje članov na oglasni deski in v glasilu Občan, za urejanje spletne strani in pisanje kronike društva.

Članarina v letu 2018 je 12 evrov, članarina vzajemne samopomoči pri ZDUS znaša 12 evrov, posmrtnina v letu 2018 se bo izplačevala glede na čas vplačevanja. Članarino je treba plačati do konca, predvsem zaradi izplačila posmrtnine.

Stanovanjska komisija

je na podlagi prijav za najem stanovanj Nepremičninskega sklada ZPIZ v Litiji, sprejela prednostno listo za leto 2018. Upoštevala je prijave prosilcev do konca leta 2017.

Trenutno so vsa stanovanja zasedena, dodelitev bo možna le ob izpraznitvi katerega od teh stanovanj.

 

 

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe