Program 2021

V letu 2021 bomo nadaljevali projekt ZDUS Starejši za starejše. Koordinatorki Marjani Sladič pri realizaciji programa pomagajo prostovoljke. Obiskujejo starejše od 69 let. Po potrebi se povezujejo s CSD, Domom Tisje, v obeh enotah, RK Litija (v obliki prehranskih paketov).

Optimisti so člani, ki se združujejo v pogovorni skupini z istim imenom in se enkrat tedensko družijo v prostorih društva. Pridružite se jim lahko vsak torek od 15. do 16. ure.

Čaj ob petih, je druga pogovorna skupina, ki deluje že več kot 30 let. Zberejo se spontano brez obveze vsak torek od 17. – 18. ure.

Stalne dejavnosti:

  • Obiski članov DU v Domu Tisje in enoti v Litiji, Šmelc, obiski bolnih na domu; urnik je prilagojen potrebam.
  • Obiski članov, starih več kot 80 let, ob življenjskih jubilejih.
  • Pisanje čestitk (ki jih izdelajo v ustvarjalnih delavnicah). Pišeta jih Milena Urbič in Marjana Sladič. Le-te dobijo člani ob okroglih obletnica in vsi starejši od 80 let.
  • Srečanje starejših od 80 let je enkratna, vsakoletna dejavnost, ki se zgodi konec oktobra s kulturnim programom in pogostitvijo. Ob tej prireditvi združijo moči sodelavci in člani društvenih sekcij. V letu 2020 je to druženje odpadlo zaradi epidemije.
  • Medgeneracijsko sodelovanje se je aktivneje začelo 2014 in je sedaj v polnem teku; tudi letos bodo člani sodelovali z vrtcem in osnovno šolo, v teku je projekt NVO gre v šolo. Medgeneracijsko sodelovanje, ki je prostovoljska dejavnost, je namenjena širjenju pozabljenih znanj, veščin, rokodelstva...(vezenju, kvačkanju...)-
  • Skrb za nemoteno delovanje v zvezi z letovanjem članov društva.
  • Merjenje holesterola, sladkorja in krvnega tlaka poteka v sodelovanju z Rdečim križem in je stalnica v delovanju vsako prvo sredo med 9. in 10. uro v društvenih prostorih.
  • Sodelovanje z novo enoto Doma Tisje Litija (Šmelc). Člani ustvarjalnih delavnic bodo sodelovali kot mentorji, ko jih bodo povabili; ter po potrebi kot prostovoljci gibalno oviranim oskrbovancem na sprehodih...
  • Slovo od umrlih članov z društvenim praporom, osmrtnico na društveni oglasni deski in izobešeno žalno zastavo.

 

 Marjana KOLAR, vodja socialne sekcije

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
01 89 83 923
0590 32 106
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
1829241

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe